Lonjsko polje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
`Lonjsko polje´ Nature Park

location: Krapje, Croatia

area: 760 m2 gba | type: administrative buildings complex
client: Lonjsko polje Nature Park | year: 2006. built
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------